Logo Vos Vinos

  Hier wordt met passie over wijn geschreven
Nieuwsbrief


Vul uw e-mailadres in om regelmatig onze nieuwsbrief te ontvangen:

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze internetsite bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Vos Vinos kan geen verzekering betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze internetsite en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden geven. Vos Vinos kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen. Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Vos Vinos of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Vos Vinos en vrijwaren Vos Vinos derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Vos Vinos worden verveelvoudigd. Mocht Vos Vinos op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Vos Vinos het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Privacy
Op verschillende plaatsen op de site heeft de bezoeker de mogelijkheid persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Vos Vinos, te Elburg. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze administratie en zullen nooit zonder toestemming van de bezoeker aan derden worden verstrekt.

Vos Vinos / Gall & Gall | Beekstraat 4 | 8081 EC | Elburg | 0525-681476 info@vosvinos.nl

Copyright © 2009, Vos Vinos. Alle rechten voorbehouden.